mardi 27 mars 2012

Rámování fotografií

Tags : Orléans, Stouls, Éclat de verre, Produits d'antan, Graphigro 

U příležitosti výročního setkání žurnalistů na jedné farmě poblíž Orléans (Loiret), byl jsem svědkem legrační scény. Mladší ze synů majitele farmy obcházel dlouhy stůl na nádvoří, k němuž právě usedali hosté po aperitivu, se dvěma "obrazy", aby přítomným předvedl zadní stranu zarámovaných děl. Načež znovu obešel stůl, aby jim tentokrát ukázal přední stranu obou "obrazů". - Ve skutečnosti se jednalo o dvě č/b fotografie, které si farmář a jeho žena toho dne ode mne koupili.

A la marge jedné tématické výstavy '90 let, zavěsil jsem v chodbě vedoucí k atelierům fotografie masek, které původně sloužily k ilustraci samizdatového eseje o fenoménu masky. Ten vznikal v '70 letech, kdy jsem v Praze navštěvoval Školu pantomimy Jiřího Kaftana. Masky, byť s tématem pařížské výstavy nesouvisely, se prodaly téměř všechny. Jedna malířka se dokonce vrátila pro jednu další, protože si cestou domů uvědomila, že fotografie příjemně voní. - Což vzniklo tím, že jsem rámy napustil včelím voskem.


Série "Fenomén masky", Prague 1974 - © Ken Seton, Paris 1999
Tirage argentique 120 x 160 mm, virage au sélénium, N°E.A.


Tyto dvě anekdoty připomínají, že se vyplatí jít až do samotného konce věcí. A ježto tu padla zmínka o "obrazech", je známo, že staří mistři pečlivě vybírali do jakého kádru jejich plátna zasadí. - Vše není než jedno.

*   *   *

Skuteční sběratelé a galerie nakupují již zarámované fotografie jen vyjímečně, neboť pokud prodávajícího dobře neznají, je to pro ně riskantní. Proto se prezentují fotografie pouze pod paspartou. Veškeré manipulace probíhají v bílých bavlněných rukavicích, jaké se používaji při práci s negativy. Jeden pár rukavic je k dispozici pro klienta.

U nás rámujeme (na požádání) pouze naši fotografickou produkci, přičemž ceny jsou odpovídající, neboť vše je vyráběno manuálně v našem atelieru. Rámy jsou přírodní a k výběru jsou barevné vzorky z téhož profilu dřevěné lišty. Profesionální barviva lišt a vosky jsou tytéž, jaké se používají při restaurátorských pracech.

K dispozici jsou čtyři druhy skel (normální 2 mm sklo, anti-UV, anti-reflet a tzv. neviditelné sklo). Na zadní straně rámu jsou k výběru dvě možná dispozitiva k zavěšení fotografie. Vnitřní kovové součástky rámu jsou z mosazi. Naše pasparty jsou vyráběny z kartonu Muséal.

Zarámování fotografií v mém atelieru je definitivní, zajišťující fotografiím trvalé mikroklima s doživotní zárukou.


(27. března 2012)

vendredi 23 mars 2012

Čas v temné komoře

Ve fotografické laboratoři se běžně používají dvojí hodiny. Především osvitové hodiny ke zvětšováku, fungující coby časový spínač, napojené v Evropě na el. síť 220V. Druhé hodiny slouží ke kontrole dalších procesů, jako jsou vyvolávání filmů, vyvolávání fotografií a další operace.

Mechanické laboratorni hodiny Junghans
Crédit photo : Ken Seton

Zatímco osvitové hodiny lze dnes běžně sehnat, v jednoduché či složitější pro verzi, s těmi druhými nastaly v posledních letech jisté problémy. Ideální německé Junghans se přestaly vyrábět. Jejich výhodou byl klasický pohon na klíč, spolehlivost a robustnost.


Osvitové hodiny

Na českém trhu se dají koupit trojí osvitové hodiny Vipo a Viponel : VIPO COMBI B 6, VIPONEL S 15 a VIPONEL electronic E 01

Z osvitových hodin jsou v Evropě k dispozici také Compte pose LPL-500, Compte pose 2000D Paterson a další.

Stopky

K měření času při dalších operacích lze použít buď náramkové hodinky anebo sportovní stopky. Na českém trhu se aktuálně najde také PATERSON 800 Triple Timer na tři AAA baterie. Ten existoval již dříve, pouze později jej firma Paterson opatřila vlastním logem a nabízí jej coby hodiny do fotokomory.

Na evropském trhu lze najít stolní laboratorní hodiny Mesotron-Hanhart, s dvouletou zárukou : Labo&Co - Réf.: HAH-631403100
Labo&Co nabízí další chronometry na této stránce, dále laboratorní váhy, etc.


GraLab

Americká firma GraLab stále vyrábí pro fotografy laboratorní hodiny Model 300 a ke zvětšováku spínací hodiny Model 451, s příslušenstvím. Na domácí, americký trh jsou pro napětí 120 V.

Technický list : Model 451 99-Minute Electronic Timer

BH-Photo nabízí tytéž laboratorní hodiny pro 220 V (GraLab Model 300 Electro-Mechanical Darkroom Timer, Voltage 210-250 VAC, 50 Hz). Zástrčka zřejmě bude bipolární, pro am. zásuvky, tudíž by se musela buď nahradit evropskou, anebo používat s redukcí. Na stejné adrese lze také najít další modely spínacích hodin, Beseler a Paterson.

Na evropském trhu se vyplatí podívat se na německé výrobce a na profesionální fotografická fóra, na nichž lze pořídit kvalitní materiál v dobrém stavu. Přičemž, především pro začínající fotografy, je rozumnější nejprve investovat do kvalitních objektivů ke zvětšováku.


(Poslední aktualizace tohoto článku je ze 2. února 2017)

mardi 20 mars 2012

Mikromédia

Tags : Národni knihovna České republiky, Kramerius

Zpracování fotografií určených k prodeji a pro sběratele vyžaduje od fotografa seriózní přístup a technické znalosti, včetně provádění příslušných testů. Stejně důležité je jejich následné uchovávání za optimálních podmínek až do chvíle, kdy si je potencionální zákazník (galerie, sběratel) odnese. Neméně důležité je také přehledné a bezpečné archivování filmů.

Podobné problémy mají knihovny a veškeré archívy. Až na vzácné výjimky, běžné knihy, periodika a další dokumenty (plány, mapy, etc.) jsou vytištěny na kyselých papírech. Proto se po léta, jak z praktických tak i z archívních důvodů, odborné knihovny (univerzitní, technické, atp.) věnovaly jejich zfotografovávání na tzv. mikromédia. Konkrétně se jedná o mikrosnímky na filmech 35mm a 16mm (v žargonu knihoven mikrofilmy), a o tzv. mikrofiše formátu A6. - Předpokládaná životnost těchto materiálů byla minimálně 500 let.

V rámci modernizace reformatování knihovních fondů, se posléze přikročilo k digitalizaci, a to jak doposud nezpracovaných dokumentů, tak i samotných mikromedií, neboť ta předpokládala nákladná, speciální vybavení knihoven a studoven. Přičemž používání svitkových mikrofilmů zůstávalo problematické a jejich duplikování (vinou neustále narůstajícího počtu dokumentů) bylo pro knihovny příliš nákladnou záležitostí. 

V České republice najdete digitalizovaná periodika a monografie na sítu Kramerius, Národní knihovny.


(20. března 2012)

jeudi 15 mars 2012

Filmy Agfa

Tags : AGFA

AgfaPhoto Holding GmbH

Kde ty loňské sněhy jsou, řeknete si bezesporu. Přestože víme, že něco málo z původních technologií firmy Agfa mohlo být přejato (Rodinal) jinými výrobci, náš výčet zůstává pohříchu skromný. Nicméně, následující list současné nabídky filmů Agfa může uspokojit alespoň část té fotografické veřejnosti, která pokračuje v tradiční fotografii.


Barevné filmy Agfa

AgfaPhoto Vista 100 - barevný negativní film 100 ASA, formát 135/12

AgfaPhoto Vista plus 100 - barevný negativní film 100 ASA, formát 135/24/36
Technický list filmu : Vista plus 100

AgfaPhoto Vista 200 - barevný negativní film 200 ASA, formát 135/12

AgfaPhoto Vista plus 200 - barevný negativní film 200 ASA, formát 135/24/36
Technický list (str. 1-4) filmu: Vista plus 200

AgfaPhoto Vista 400 - barevný negativní film 200 ASA, formát 135/12

AgfaPhoto Vista plus 400 - barevný negativní film 400 ASA, formát 135/24/36
Technický list (str. 5-8) filmu : Vista plus 400 


Černobílé filmy Agfa

AgfaPhoto APX 100 Professional - č/b negativní film 100 ASA, formát 135/36
Jemnozrný film vhodný pro krajinu, portrét a fotografická zátiší
Technický list (str. 9 a 10) filmu : APX 100 Professional

AgfaPhoto APX 400 Professional - č/b negativní film 400 ASA, formát 135/36
Film může být exponován až na E.I. 1600 ASA, akční film
Technický list (str. 9 a 10) filmu : APX 400 Professional


Doplňující informace
Společný technický list filmů : Agfa (2003)


(15. března 2012)

dimanche 11 mars 2012

Higlands - Vysočina


Vysočina má něco z Normandie a Normandie má něco z Vysočiny. Výjimku tvoří moře. Je sobota a tu a tam se z polí sváží zbytky léta. Podzim ještě nezačal, ale něco se chystá.


Highlands (Vysočina),  in the south-west of Moravia,
Czech Republic - © Photo by Ken Seton, Fall 2010

Highlands (Vysočina),  in the south-west of Moravia,
Czech Republic - © Photo by Ken Seton, Fall 2010

Highlands (Vysočina),  in the south-west of Moravia,
Czech Republic - © Photo by Ken Seton, Fall 2010


(Vysočina, září 2010)

vendredi 9 mars 2012

Ze zaplombovaného kufru

Links : Nic než knihy, Vladimír Mišík, Blue Effect 

V černém kufru, s nímž jsem odjel do exilu, bylo jedenatřicet knih. Všechny byly v Praze pečlivě, list po listu, prolistovány českými policajty a bylo z nich odstraněno vše, čím bych ještě mohl pracujícímu lidu ČSSR uškodit : překlad textu písně Jacques Brela "Ne me quitte pas" ("Neopouštěj mě"), atp. Ježto čtu zpravidla s tužkou v ruce a dělám si poznámky, podobných podvratných dokumentů našli v mých knihách více.

"A vy jste nám tvrdil, že v tom nic není !" zvolal vítězoslavně šéf smečky a zamával nad hlavou mými poznámkami. Ty mi pak úředně zabavil, načez byl kufr, přítomným celníkem, křížem krážem omotán silným pancéřovaným drátem, opatřeným plombami, jaké se dávaly na dobytčáky : "Před opuštěním republiky je jejich poškození trestné !"Josef Kainar : Stará a nová blues, s ilustracemi Františka Hudečka ad., byla mezi jedenatřiceti knihami zaplombovaného kufru. Otevřel jsem ji dnes opět po mnoha letech, když jsem se dočetl, že Vladimír Mišík, který se Kainarovou poezií inspiroval, slaví právě dnes pětasedmdesátiny.(09.03.2021)

vendredi 2 mars 2012

Filmy Efke

Tags : Fotokemika, Samobor, Kodak, Tetenal, rozlišovací schopnost filmu

Filmy Efke vyrábí v bývalé továrně Kodaku, ve městě Samobor, chorvátská Fotokemika (zal. r. 1947). Firma produkuje mj. také fotografické papíry a chemikálie. V 70-tých letech zakoupila Fotokemika od společnosti Adox DuPont licenci na výrobu amatérských a profesionálních filmů. - K nim třeba několik upřesnění :

Filmy Efke jsou po namočení křehké a po usušení mají tendenci se kroutit, neboť jejich podklad je slabší, než na jaký jsme běžně zvyklí. K jejich zafixování se doporučuje utvrzovací ustalovač. Také samotná citlivá emulze je jiného druhu, než u moderních černobílých filmů. Je sice bohatá na stříbro, jde však o technologii 50-tých let, mono-couche.

Orthopanchromatické filmy (aniž by byly 100% orthochromatické) jsou méně citlivé na červenou barvu. Také zrno a stupnice šedi filmů Efke jsou jiné, nez u ostatních filmů. Rozdilná pojmenování téže emulze odkazují na formát filmu : KB (Kleinbild) formát 135 ; R (Rollfilm) formát 120 ; PL (plan-film) listy.


Černobílé filmy Efke

Efke KB-25 - orthopanchromatický film 20 ASA, formát 135
Rozlišovací schopnost : 115 l/mm (pro 1:1000)

Efke R-25 - orthopanchromatický film 20 ASA, formát 120
Rozlišovací schopnost : 115 l/mm (pro 1:1000)

Možná vyvolání filmu : Efke 25

Efke KB-50 - orthopanchromatický film 40 ASA, formát 135
Rozlišovací schopnost : 105 l/mm (pro 1:1000)

Efke R-50 - orthopanchromatický film 40 ASA, formát 120
Rozlišovací schopnost : 105 l/mm (pro 1:1000)

Možná vyvolání filmu : Efke 50 

Efke KB-100 - panchromatický film 100 ASA, formát 135
Rozlišovací schopnost : 90 l/mm (pro 1:1000)

Efke R-100 - panchromatický film 100 ASA, formát 120
Rozlišovací schopnost : 90 l/mm (pro 1:1000)

Efke PL-100M - panchromatický film 100 ASA, formát v listech
Rozlišovací schopnost : 90 l/mm (pro 1:1000)

Možná vyvolání filmu : Efke 100


Doplňující informace :

Jak už zmíněno, použití utvrzujícího ustalovače je u těchto filmů žádoucí. Tyto ustalovače jsou použitelné jak k ustálení filmů, tak i fotografií :

Kodak Rapid Fixer : Solution A (the fixer concentrate) & Solution B (the hardener concentrate) - viz CHEMICALS FOR KODAK PROFESSIONAL BLACK-AND-WHITE FILMS 

Další možností je přidat do normálního ustalovače, např. Tetenal Superfix Plus, tvrdidlo Tetenal Hardener, v poměru 5 ml na 1 litr pracovního roztoku ustalovače.

Tetenal liquid hardener (Tetenal agent tannant) se prodává koncentrovaný v jednolitrovém balení. Kromě zpevnění emulze, urychluje i schnutí filmů.

Česká Foma vyrábí tvrdidlo Foma Hard, dodávané společně s tekutou fotografickou emulzí. Samostatně je Foma nenabízí.


(2. března 2012)