jeudi 17 septembre 2015

Bohemian-Moravian Highlands

Tags : Ilford, Bohême, Vysočina, 

Na rozhraní Čech a Moravy


Vysočina, Bohême - Fall 2010
Tirage sur papier Ilford MG Warmtone FB DW,
Image argentique 284 x 185 mm, Ilford Warmtone,
virage au sélénium - Crédit photo : Ken Seton
Click on image for full size picture 


(17.09.2015)

mardi 1 septembre 2015

Ilford MG Warmtone

Tags : Ilford

V první sérii tiráží na pap
íru Ilford Warmtone FB DW (255 g/m2) je fotografie z jednoho brdského kopce, vyvolaná ve vývojce Kodak Dektol.


 Colline boisée de Brdy, 2007
Tirage sur papier Ilford MG Warmtone FB DW,
Image argentique 284 x 185 mm, Kodak Dektol,
virage au sélénium - Crédit photo : Ken Seton


(01.09.2015)