mercredi 24 février 2010

Právnický slovník


Couverture - Scan : Ken Seton

Markéta Larišová : Francouzsko-český česko-francouzský právnický slovník ; Vydavatel. a nakl. Aleš Čeněk ; Plzeň 2008 ; 312 stran ; ISBN 978-80-7380-111-3 ; Cena : 360,00 Kč

Knihkupectví Academia
Václavské nám. 792/34
110 00 Praha 1

Tel : 221 403 840


(24.02.2010)

vendredi 12 février 2010

Slovník českých spisovatelů


Vydáno s přispěním Nadace Charty 77 ve Stockholmu, Entraide et Action v Paříži, International Committee for the Support of Charter 77 v Paříži, Czechoslovak Society of Arts and Sciences v U.S.A. a Rady svobodného Československa.

Couverture : Scan : Ken Seton

Slovník českých spisovatelů ; Pokus o rekonstrukci dějin šeské literatury 1948 - 1979 ; Uspořádali Jiří Brabec, Jiří Gruša, Igor Hájek, Petr Kabeš a Jan Lopatka ; Vydalo nakladatelství Sixty-Eight Publshers, Corp. v listopadu 1982 jako svou 108. publikaci ; 542 stran ; Printed in Canada ; ISBN 0-88781-128-0 ; Cena : $9,95

(12.02.2010)