jeudi 20 février 2014

James Joyce

Links : James Joyce, Odeon

Couverture - Scan : Ken Seton

James Joyce : Odysseus ; Přeložil Aloys Skoumal ; Předmluva Miroslav Jindra ; Doslov a vysvětlivky Aloys Skoumal ; Vydal Odeon jako svou 3451. publikaci v redakci krásné literatury ; 672 stran ; ISBN 01-111-76 ; Cena : 45,00 Kčs

*Kutná Hora*

(20.02.2014)

lundi 10 février 2014

Václav Čtvrtek


Couverture - Scan : Ken Seton

Václav Čtvrtek : Nezbedné pověsti ; llustroval Jan Kudláček ; Vydal Československý spisovatel - Ilustrovaná řada Žatva, svazek 35 ; Praha 1980  ; 200 stran ; ISBN 22-005-80 ; Cena 17,00 Kčs

*Kutná Hora*

(10.02.2014)