dimanche 20 mars 2011

Giorgio Manganelli

Couverture - Scan : Ken Seton

Giorgio Manganelli : Centurie - Sto malých románových epopejí ; Přeložla Miroslava Nečasová ; Vydal Odeon - Malá řada Soudobé světové prózy ; Praha 1984 ; Doslov Vladmír Hořký ; 148 stran ; ISBN 01-112-84 ; Cena : 10,00 Kčs

*Kutná Hora* Donné / Darováno

(20.03.2011)

mercredi 2 mars 2011

Jaroslav Seifert


Couverture - Scan : Ken Seton

Jaroslav Seifert : A wreath of sonnets / Věnec sonetů ; Dvoujazyčná anglicko-česká edice ; Přeložili, předmluva a doslov J.K. Klement a Eva Stucke ; Vydalo nakladatelství Sixty-Eight Publshers, Corp. v červnu 1987 jako svou 165. publikaci ; 46 stran, ilustrováno ; Printed in Canada ; ISBN 0-88781-189-2

Donné / Darováno

(02.03.2011)