mardi 31 janvier 2012

Film Shanghai GP3

Links : Formát 120, GP3

Tento film vyprovokoval před pár lety krátkou debatu na jednom francouzském fotografickém fóru, poté co si jej přivezlo několik amatérů z cest. Na evropském trhu by se měl objevovat pouze sporadicky, neboť všeobecně není v našem zájmu nakupovat jakýkoli čínský brak, byť se jednalo o levnou napodobeninu toho, co lidé vymysleli jinde.

Shanghai GP3 je svitkový č/b panchromatický film, s citlivostí 100 ASA/ISO/21°DIN. Čínský výrobce udává na obalu vyvolávací čas, D76 : 6 až 10 minut. Těm, kteři se ze zvědavosti či nedopatřením k asijskému GP3 dostali, přesnější technické informace o vyvolávání tohoto filmu.

vývojka | vyvolávací čas při 20°C
----------------------------------------------
Kodak D-76 : 8 min
Kodak D-76 (1:1) : 14 min
Rodinal* (1:50) : 15 min
Kodak HC-110 (1 + 15) : 5 min
Kodak Professional HC-110** (1 + 31) : 7,5 min

*/ Rodinal, nebo-li český Fomadon R09
**/ silně koncentrovaný HC-110, zvaný "syrup"


Doplňující informace :

Bezpečnostní listy výrobků informují o jejich složení a bezpečném zacházení s nimi, což je mj. užitečné pro foto-kluby a zejména pro práci s mládeží.
Bezpečnostní list : Fomadon R09


Vývojky Foma černobílých negativních filmů

Originální technický list : Agfa Rodinal

Technický list ve francouzštině : Révélateur Fomadon R09

________

Feudální systém jednadvacátého století

Nákupem čínských výrobků, často nelegálních napodobenin, nevědomky podporujete... viz reportáž v iDnes


(31.01.2012)

lundi 30 janvier 2012

Film Tudor

Links : Tudor, Photokina

Barevný negativní film

Film TUDOR XLX 200 ASA je jemnozrný, barevný negativní film, umožňující kvalitní zvětšeniny. Film je vyráběn ve formátu 135/36 a 135/24 v Japonsku, prezentován byl na Photokině 2010.

Samotná společnost TUDOR ma své 50 let staré kořeny ve Velké Británii. V Evropě je reprezentována v Maďarsku a Litevsku. Všeobecně je její zájem orientován na africký, arabský a asijský trh. Firma Tudor shání další distributory po celém světě, leč aktuálně je její nabídka v oblasti tradiční fotografie spiše chudá a do jaké míry lze očekávat její obohacení zatím jasné není.


[Poslední aktualizace tohoto článku je ze dne : 30.01.2012]

dimanche 29 janvier 2012

Přechovávání chemikálií

Links : Sklárny Moravia, P-LAB,

Pro běžnou práci v laboratoři jsou solidní, nezničitelné láhve Riviera o obsahu 1, 2 a 5 litrů vůbec to nejlepší, co k přechovávání chemických roztoků existuje. Tendence posledních let však ukazují, že čím dál více fotografů má chuť vyzkoušet si staré fotografické techniky. Ty vyžadují nákup chemikálií, které na běžném trhu nejsou, navíc jsou některé z nich drahé a především nebezpečné. Jejich přechovávání je proto mnohem náročnější. Produkty označené jakožto životu nebezpečné by měly být pod zámkem.

Chemikálie je třeba ponechet v původním, normám odpovídajícím obalu až do jejich použití, s datem koupě. Některé z rozbalených práškových produktů, nepoužijí-li se jednorázově, je možné rozvážit a skladovat v malých vzduchotěsných prachovnicích. Podobně, vícesložkové tekuté chemikálie lze uchovávat odděleně ve vzduchotěsných láhvích, až do namíchání směsí a pracovních roztoků. K tomu jsou vhodné tmavé skleněné láhve se zabroušenou zátkou.

Reagenční láhve a prachovnice
Crédit photo - Ken Seton

V České republice existuje v moravském Úsobrně výrobce takových láhví, s dlouholetou tradicí, což je znát i na výborné kvalitě výrobků. Laboratorní a farmaceutické reagenční láhve a prachovnice, nezabroušené i zabroušené, se vyrábějí o obsahu 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml.

lundi 9 janvier 2012

Film Bluefire Police

Links : Kanada,

Jakmile uplyne jejich ochranná lhůta, originální nápady, recepty a technologie, se stanou veřejným majetkem. Kdokoli, kdo má odpovídající znalosti, disponuje nezbytnými prostředky a podnikne nutné administrativní kroky, může se pustit do jejich výroby a prodeje, pod jiným názvem.

Za příklad nám poslouží osud skvělé vývojky AGFA Rodinal (Dr. Momme Andresen, Agfa, r. 1891). Nedlouho po zániku společnosti AGFA se na trhu objevily ADOX Adonal (Rodinal) a FOMA Fomadon R09 (Rodinal). Fomadon R09 nahradil dříve dováženou východoněmeckou vývojku ORWO R09. Firma ORWO skončila v roce 1995 a část její produkce převzala společnost FilmoTec GmbH.

Podobný osud mají některé z "nových" filmů. Bluefire Police z kanadské Calgary, je jemnozrný černobílý film s vysokou rozlišovací schopností, vhodný pro monitorování, identifikaci, dokumentaci a umožňující realizaci velkých zvětšenin.

Film Bluefire Police - Panchromatický č/b film, 80 ASA, formát 135/24
Doporučená expozice E.I 80 ASA, respektive E.I. 100 ASA
Technický list filmu : Bluefire Police

K filmu existují dvě odlišné vývojky a volba mezi nimi odvisí od toho, co se od filmu očekává : portrét či jiné zobrazení, anebo grafické, dokumentační.
Podle výrobce, při E.I. 80 ASA a po vyvolání ve speciální vývojce Bluefire HR, jsou výsledky srovnatelné s filmem Kodak Technical Pan.

Bluefire™ HR Developer Concentrate
Speciální koncentrovaná vývojka
Technický list vývojky : Bluefire HR

Bluefire Micro Developer
Dvojsložková vývojka Bluefire Micro (Part A + Part B)
Kompletní informace : Film a obě vývojky


[Poslední aktualizace tohoto článku je ze dne : 09.01.2012]