samedi 28 mars 2015

Inventory

Tags : Václav Havel, Pavel Dostál, Petr Pithart, Václav Malý, Pavel Tigrid, Héricy

Tirages de lecture / Tirages de travail

A gauche Václav Malý et au fond à droite des photographes pragois
aux obsèques de Pavel Tigrid, à Héricy (Seine-et-Marne), le 09.09.2003
Tirage de lecture sur papier Ilford RC 13/18
Crédit photo : © 2003, Ken Seton

Président Václav Havel et la délégation tchèque aux obsèques
de Pavel Tigrid, à Héricy (Seine-et-Marne), le 09.09.2003
Tirage de lecture sur papier Ilford RC 13/18
Crédit photo : © 2003, Ken Seton

Président Václav Havel et la délégation tchèque aux obsèques
de Pavel Tigrid, à Héricy (Seine-et-Marne), le 09.09.2003
Tirage de lecture sur papier Ilford RC 13/18
Crédit photo : © 2003, Ken Seton


(28.03.2015)

vendredi 20 mars 2015

Přišlo jaro *

Na márách ležela otevřená rakev. Uvnitř ležel chlap. Chystal se někam na svatbu, přišel se na chviličku natáhnout a usnul. Petříček si stoupl na špičky, natáhl krk a pohlédl na spícího muže : "Pane, pane !" zaklepal na dřevěnou obrubu.
Z prosluněné ulice dolehl do kaple smích kolemjdoucích a jejich dlouhé stíny přeběhly po vyleštěných dlaždicích. V kapli bylo neuvěřitelné chladno, Petříček se otřásl : "Pane," řekl a sáhl spícímu muži na sepjaté ruce : "Haló !"
Muž měl zavřené oči a na nic nereagoval. Petříček znovu zaklepal na okraj rakve a pak se k muži natáhl co nejvíc to šlo, zhluboka se nadechl a foukl mu do tváře. Nad mužovým obličejem se zvedl bílý obláček, jak z pudřenky. Petříček nevěřícně zavrtěl hlavou.
Náhle dopadly od vchodu kaple až k jeho nohám dva mohutné stíny.
"Vidíš to, Marie ?" řekl soucitně mužský hlas : "Ubohý hoch !"
"Prosím tě pojď," řekla nedočkavě Marie : "Chceš ho snad adoptovat ?!"
Vždyť já ho ani neznám, chtěl zakřičet Petříček, ale stíny odešly.
"Já asi budu muset jít," řekl Petříček spícímu muži : "Lidi si nás pletou."
"Víte co," zašeptal, znovu se natáhl až k mužově obličeji a položil mu ruku na studenou tvář. Vyčkával, zda-li to muže neprobudí a pak mu opatrně ukazováčkem zvedl levé oční víčko.
Jedním okem dokořán, muž mlčky hleděl na strop kaple.
Petřícek pokrčil rameny : "Já už fakt budu muset jít," řekl bezradně a naposledy pohlédl na mužovu tvář : "Tak se mějte, pane !"


_____

*/ Jarni symbolická, aneb Pohřbívání netykavek


(20.03.2015)

mercredi 18 mars 2015

Florence Henri

Tags : Florence Henri, Jeu de Paume, Bauhaus, László Moholy-Nagy,

Florence Henri se narodila 28.06.1893 v New Yorku. V roce 1925 se po smrti obou rodičů vydala do Evropy, v Berlíně působila nejprve coby pianistka, pak se předmětem jejích studií stala malba. V Římě měla možnost seznámit se s futuristy, v Paříži pak s Fernand Legérem a posléze v Dessau Bauhaus s László Moholy-Nagy. V roce 1927 se zapsala do jeho letního kurzu fotografie. Přestěhovala se k Moholy-Nagyům a spřátelila se s jeho ženou Lucií, která ji povzbuzovala na cestě k fotografické tvorbě.

Kontakt s Moholy-Nagyovými byl tudíž pro další směr v uměleckém vývoji talentované Florence Henri rozhodující. Od roku 1928 se počala vážně věnovat především fotografii. V roce 1929 vznikla v Paříži umělecká skupina "Cercle et Carré", jejíž abstraktní díla (společná výstava skupiny byla v roce 1930) měla bezesporu vliv na práci Florence Henri, která si tou dobou v Paříži zařídila fotografický atelier.

Logo "Cercle et Carré", navrhl Pierre Daura, roku 1929
Crédit photo : wikipedia

Florence Henri přináležela k evropské fotografické avantgardě 30. let minulého století, která může ještě stále být podnětem k inspiraci dalším generacím fotografů. Na současné výstavě v pařížské Jeu de Paume lze vidět dobové originály jejích fotografií.
A úplně na závěr lze připomenout, že do evropské fotografické avantgardy patří i několik českých jmen.


(18.03.2015)

jeudi 12 mars 2015

Ivanka Lefeuvre


Le journal intime d’Ivanka Lefeuvre, témoignage poignant sur une vie et sur une époque - Radio PragueIvanka Lefeuvre, Ostrava 19. března 2014,
Crédit photo : Martin Straka/Archiv autorky


Před rokem vyšla v nakladatelství Academia kniha Ivanky Lefeuvre Migrace 1982. Autorka, žijící ve Francii, prezentovala knihu v České republice v rámci dvou literárních turné. Na jaře 2014 připravila několik večerů autorského čtení v kavárnách knihkupectví Academia v Praze, Brně a Ostravě a rovněž v knihovně exilové a samizdatové literatury Libri Prohibiti. V říjnu a listopadu minulého roku Ivanka Lefeuvre představila svou knihu ve francouzských aliancích v Brně, Ostravě, Pardubicích, Liberci, Plzni a Českých Budějovicích.


Ke knize

"Rukopis Migrace 1982 s podtitulem Deníkové záznamy signatářky Charty 77 vystěhované v rámci „akce Asanace“ z Československa osciluje na pomezí dokumentu a literatury. Obsahuje totiž popis policejních praktik osmdesátých let, tehdejší byrokracie, ekonomických nedostatků, ale i vzpomínky na přední české disidenty. Což naopak zdárně doplňuje literární smysl pro absurditu, reflexi osobního i společenského života, niterné okouzlení přírodou.

"Autorka Ivanka Hyblerová-Lefeuvre události, postřehy, myšlenky, ale i sny a vzpomínky z přelomového roku svého života zapisovala spontánně, podle všeho se záměrem uchovat si vnitřní integritu po „traumatizujícím zážitku ohrožení a vytržení z vazeb dosavadní existence“. Výsledkem je ojedinělá zpráva z období normalizačního bezčasí o strachu, marnosti, beznaději, která však zároveň vypovídá o síle osobní umanutosti, statečnosti, o vůli po vzdoru i lidské solidaritě. Přesněji řečeno o cílevědomém úsilí žít důstojně, nepodlehnout vábničkám režimu, ale naopak vzít osud do vlastních rukou s vědomím rizika, jež  nekonformní postoj v totalitně ovládané společnosti přináší. V jejím případě i rizika, které v druhé části textu představuje krok mladé rodiny s malými dětmi do neznáma.

"Podobných zápisků o policejním pronásledování, perzekucích, existenčních svízelích, ale i radostech života v úzce ohraničené pospolitosti přátel a blízkých vzniklo v disidentských či intelektuálních „ghettech“ tehdejšího Československa několik. Za všechny lze jmenovat Český snář od Ludvíka Vaculíka anebo Celý život Jana Zábrany. Výjimečnost Migrace 1982 proto spočívá v něčem jiném. Představuje ji onen krok do neznáma, přesun, který čtenář zažívá, když se rodině protagonistky podaří v onom mezním roce konečně odstěhovat do Francie. Unikátním a svým způsobem historicky cenným je už detailní popis toho, co takové vystěhování nepohodlných lidí obnášelo, čemu a jakým potupným procedurám byli ze strany režimu vystavení.

"Stěžejní na celém textu je ale především citlivé zachycení konfrontace člověka „reálného socialismu“ s realitou svobodné a etnicky pestré francouzské společnosti. Živou a proto přesvědčivou formou tak autorčiny zápisky ukazují ve vší nahotě a často na nečekaných maličkostech, jimž v normální společnosti žijící jedinec nepřisuzuje větší význam, skutečnou tvář komunistického systému, jeho existenční i civilizační propad, děsivé narušení pracovních i mezilidských vztahů.

"Migrace 1982 tak není jen mementem pro zapomnětlivé. Pokud dnes mladí čtenáři hledají odpovědi na otázky, co to byl komunismus a jak se v něm žilo, Ivanka Hyblerová-Lefeuvre jim svým deníkem nabízí nejen své subjektivní odpovědi, ale i naléhavou výzvu k objektivnímu posouzení někdejší doby prizmatem vlastních zkušeností ze života v demokratické společnosti."
 
Jaroslav Formánek
novinář a spisovatelCouverture - Scan : Ken Seton

Ivanka Lefeuvre : Migrace 1982 ;  Edice : Paměť, sv. 65 - Academia ; Praha 2014 ; 19 č/b fotografií v textu a dalších 51 stran fotografií a dokumentů v příloze ; doslov Petra Blažka, jmenný rejstřík ; 308 stran ; ISBN : 978-80-200-2277-6 ; Cena : 425,00 Kč


(12.03.2015)

mardi 10 mars 2015

Esthétique de l'espionnage


"Des sentinelles sont placées dans l’œuvre et elles en surveillent la progression"
 Franz Kafka, Le Terrier (Der Bau)


Couverture du livre - Scan : Ken Seton


Peter Szendy : Sur Écoute, Esthétique de l'espionnage ; [A Jacques Derrida] ; Les Éditions de Minuit - Coll. Paradoxe ; Paris, 2007 ; 153 pages ; ISBN : 978-2-7073-1985-2 ; Prix : 19,25 €


(10.03.2015)

lundi 9 mars 2015

Bretschneiderovo ucho


"Reliéf má symbolizovat špiclování, jednu
z vlastností, která provází Čechy dějinami."
Cit. : wiki


Toho, kdo prožil alespoň část svého života v komunistickém Československu, napadne při spojení měsíc knihy mimoděk slovo cenzůra. K cenzůře made in czechoslovakia vždy přináležely udavačství a kolaboranství, sledování a odposlechy.* Pro některé, policejní výslechy a kriminál. Pro jiné smrt, v lepším případě exil.**


Bretschneidrovo ucho - Crédit photo : wikipedia


*/ Z původniho Cibulkova seznamu agentů a agentek české StB, působících v republice a v zahraničí, některá jména zmizela. Dnes veřejnosti dostupné dokumenty jsou neúplné. - Cibulkovy seznamy by si zasloužily přinejmenším celovečerní film.

**/ Jednou z obětí zločineckého komunistického režimu byl můj kamarád Vladimír Otýs, synovec spisovatele Saši Klimenta. 


(09.03.2015)

samedi 7 mars 2015

Andreï Tarkovski

Tags : Andreï Tarkovski, Interview, Éditions Philippe Rey, Camera obscura, Dailymotion,

V Čechách vyšla Tarkovského kniha pod názvem Zapečetěný čas v příbramském nakladatelství Miloše Fryše, Camera obscura (2009), v překladu Michala Petříčka z ruského originálu Запечатленное время (Moskva 2002).


Couverture du livre - Scan : Ken Seton


Andreï Tarkovski : Le Temps scellé ; Édition : Philippe Rey ; Avril 2014 ; 301 pages ; ISBN : 978-2-84876-384-2 ; Prix : 11,50 € au magasin Potemkine, Paris 10e.


(07.03.2015)

vendredi 6 mars 2015

Knihovna Václava Havla


Protože je březen "Měsíc knihy", dovolím si upozornit, že v Paříži je 74 městských knihoven a jedna z nich je pojmenována po Václavu Havlovi. Pod zadním traktem architektonického komplexu Pajol je promenáda pro pěší, s jezírky a lavičkami, která vyúsťuje do ulic 18e arr. přes parčík s dětským hřištěm.


Bibliothèque Václav Havel, Paris 18e
Crédit photo : © 2015, Ken Seton

Pojmenování nové knihovny po Václavu Havlovi byl pravděpodobně nápad schopného, bývalého hlavního pařížského radního, Bertrand Delanoë, který byl přítomen také při odhalování pamětní plakety na domě, v němž sídlila bývalá redakce českého exilového časopisu Svědectví.


Bibliothèque Václav Havel, Paris 18e
Crédit photo : © 2015, Ken Seton

Knihovna je v provozu od 7. listopadu 2013, v zelené zóně pro pěší se dodnes stále něco vylepšuje. V exteriéru je aktuálně tématická výstava fotografií "Paris Pajol".


Bibliothèque Václav Havel, Paris 18e
Crédit photo : © 2015, Ken Seton


Bibliothèque Václav Havel
26 esplanade Nathalie Sarraute
75018 Paris


(06.03.2015)

mercredi 4 mars 2015

Compte pose Condor Timer


Italská společnost Condor Foto, sídlící v Miláně, byla založena v roce 1965. V současné době nabízí především studiové vybavení pro profesionální fotografy. - Osvitové hodiny Condor lze nastavit od 0,5 do 119 sekund.

V pařížském obchodě Photostockkterý rozesílá objednané zboží po celé Evropě, si lze koupit podobné zboží.

Condor Compte Pose Timer E
Crédit photo : condorfoto

Condor Foto s.a.s.
Via Prinetti, 32
20127 - Milano - Italy
Tel : +39-02-26.11.09.46
Fax : +39-02-26.14.78.31


Aktualizováno : 24.02.2020

(04.03.2015)

mardi 3 mars 2015

Jan Němec


L'écrivain émergent tchèque Jan Němec (33), Prix de littérature de l'Union européenne 2014, pour son roman biographique consacré à photographe tchèque František Drtikol (1883-1961).

Cenu EU za literaturu 2014 získal Jan Němec (33) za životopisný román o českém fotografu Františku Drtikolovi.

Couverture recto/verso - Scan : Ken Seton

Jan Němec : Dějiny světla ; Nakl. Host ; Brno 2013 ; 488 stran ; ISBN : 978-80-7294-962-5 ; Cena : 359,00


(03.03.2015)