lundi 9 janvier 2012

Film Bluefire Police

Tags : Kanada

Jakmile uplyne jejich ochranná lhůta, originální nápady, recepty a technologie, se stanou veřejným majetkem. Kdokoli, kdo má odpovídající znalosti, disponuje nezbytnými prostředky a podnikne nutné administrativní kroky, může se pustit do jejich výroby a prodeje, pod jiným názvem.

Za příklad nám poslouží osud skvělé vývojky AGFA Rodinal (Dr. Momme Andresen, Agfa, r. 1891). Nedlouho po zániku společnosti AGFA se na trhu objevily ADOX Adonal (Rodinal) a FOMA Fomadon R09 (Rodinal). Fomadon R09 nahradil dříve dováženou východoněmeckou vývojku ORWO R09. Firma ORWO skončila v roce 1995 a část její produkce převzala společnost FilmoTec GmbH.

Podobný osud mají některé z "nových" filmů. Bluefire Police z kanadské Calgary, je jemnozrný černobílý film s vysokou rozlišovací schopností, vhodný pro monitorování, identifikaci, dokumentaci a umožňující realizaci velkých zvětšenin.

Film Bluefire Police - Panchromatický č/b film, 80 ASA, formát 135/24
Doporučená expozice E.I 80 ASA, respektive E.I. 100 ASA
Technický list filmu : Bluefire Police

K filmu existují dvě odlišné vývojky a volba mezi nimi odvisí od toho, co se od filmu očekává : portrét či jiné zobrazení, anebo grafické, dokumentační.
Podle výrobce, při E.I. 80 ASA a po vyvolání ve speciální vývojce Bluefire HR, jsou výsledky srovnatelné s filmem Kodak Technical Pan.

Bluefire™ HR Developer Concentrate
Speciální koncentrovaná vývojka
Technický list vývojky : Bluefire HR

Bluefire Micro Developer
Dvojsložková vývojka Bluefire Micro (Part A + Part B)
Kompletní informace : Film a obě vývojky


[Poslední aktualizace tohoto článku je ze dne : 09.01.2012]