dimanche 12 février 2012

Nové značení chemických produktů

Tags : Globally Harmonised System

Globally Harmonised System (GHS) je nový mezinárodní systém značení nebezpečných látek (chemikálií ad.). Jeho cílem je sjednotit rozličné, doposud užívané, národní systémy značení. Nově zavedený GHS je všeobecně platný od roku 2009.

Přechod na nové značení v rozmezí let 2009-2015 : Stará norma byla platná do roku 2010 (produkty), respektive do roku 2015 (směsi).
V novém GHS jsou přidány dva nové piktogramy : První v zobrazené řadě, představující lidskou bystu, užívaný pro člověku nebezpečné látky (vysoce toxické, kancerogenní, atp.). Předposlední v řadě představuje plynovou bombu a je užíván pro stlačené plyny.Ilustrace : Horní řada představuje značení odpovídající nové mezinárodní normě GHS. Spodní řada obsahuje původní, stará značení nebezpečných produktů. - Následující odkaz vás přivede na stránku, ze které si lze nové piktogramy GHS zdarma vytisknout.

(16. ledna 2012)