dimanche 3 septembre 2023

Hedvika Krejčí

Links : Hedvika Krejčí, Revue K, Svědectví, Nakladatelství Paseka

Malířka a básnířka Hedvika Krejčí (4. ledna 1947, Praha - 24. ledna 2018, Saint-Ouen-l'Aumône, Francie).

1962-1966  Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
1969-1975  AVU Praha, prof. A. Paderlík
1981-1982  Beaux Arts Paříž (volné studium) sochařský ateliér, prof. Etien-Martin
1995-1996  Studia základů japonské kaligrafie

Hedvika Krejci, kniha poezie
Scan : Ken Seton

Hedvika Krejčí : Výbor ze sbírek - Čekání na čas - Bezdomoví 137 - Srázná stezka ; Vydalo Nakladatelství Paseka ; Praha - Litomyšl 2006 ; 88 stran ; ISBN: 80-7185-806-4

Hedvika žila ve Franci již od roku 1980, ale potkali jsme se až po mém příjezdu do Paříže v roce 1985 v redakci Svědectví, jemuž dávala před vydáním každého čísla konečnou podobu. Publikovala také v Revue K. Byla s ní legrace. 

Hedvika Krejčí, L'évenement II., tirage n°11/20,
Paris 1989 - Crédit Photo : archiv

Krajané v Německu ji zorganizovali účast na výstavě, na níž prodala jeden obraz. Vzpomínám si, jakou z toho měla radost. A marka byla silná měna. Jenomže se ukázalo že šek, který si přivezla, je nekrytý. Kupec byl podvodník.

Hedvika dlouho bydlela za nevyhovujících podmínek v jedné mizerné ubytovně (Paris 11e), ale jakmile v roce 1990 Svědectví v Paříži skončlo, našla relativně lepší podmínky k životu a k práci v předměstí Paříže, v Saint-Ouen-l'Aumône. 

Já jsem se po roce 1990 také musel odstěhovat z rue du Bac (Paris 7e), kde jsem na osmi metrech čtverečních žil od roku 1985. Souhrou nevhodných náhod jsem pak s Hedvikou ztratil kontakt. O jejím úmrtí jsem se dozvěděl, až když bylo po všem.

Le publicateur légal, 2020

V dokumentech uváděné datum jejího úmrtí, 24.01.2018, je ve skutečnosti datem nalezení jejího těla. Hedvika pravděpodobně zemřela o dva měsíce dříve, v listopadu 2017. Nevím, dá-li se to tak snadno určit ... - Neurčitá úmrtí tu nejsou nic neobvyklého.

Hedvika - Scan : Ken Seton

(03.09.2023)