lundi 4 septembre 2023

Tachles, Lustig


Dnešní knihu mi v roce 2013 z Prahy do Paříže přivezl kamarád Lukáš Hyksa. Jde o nové, rozšířené vydání rozhovorů Karla Hvížďaly se spisovatelem Arnoštem Lustigem. 

"Už z pouhé slušnosti máme sklon přizpůsobovat naše věty myšlení těch, k nimž mluvíme. K upřímnosti je třeba odvahy. Ta Lustigovi nikdy nechyběla, ale jak čas pokračuje, zdá se mi, že ještě vyrostla. S tou otevřeností se spojuje vášeň vidět svět zdola, v konkrétních setkáních, v konkrétních konfliktech a detailech, což vůbec není běžné v naší době zglajchšaltovaného myšlení, kdy veškeré soudy jsou hotovy předem a paměť ztrácí právo si pamatovat. Arnošte a Karle, přijměte můj dík za tento nádherný, bohatý text. - Váš, Milan Kundera, 2010"

Nevím, jestli v přírodě není rozhodující pouze síla. - Arnošt Lustig, str. 46, cit. knihy

Kdysi, v mé knihovnické praxi, jsem se setkal s pojmem kulturní konzerva. Toto poněkud nešťastné slovní spojení připomíná pozdější české frazémy.*
Ve skutečnosti o žádné hanlivé označení nejde, pojem zahrnuje vše, co kulturu a její konkrétní projevy obsahuje a uchovává, zprostředkovává. Jednou z takových "kulturních konzerv" je například kniha, kterou si z obchodu odnesete, tak jako byste si odnesli krabičku sardinek, a doma si ji otevřete.


Couverture - Scan : Ken Seton

Karel Hvížďala : Tachles, Lustig ; Vydala Mladá fronta ; Praha, 2011 ; 219 stran, fotografie na obálce a v textu Jan Malý jr,  ; ISBN : 978-80-204-2470-9

Photo d'ilustration - Scan : Ken Seton
_________

*/ Cit.: "Za takové nové, ale jistě už ustálené frazémy lze počítat silně frekventovaná spojení: stará struktura (o člověku), skanzen/pomník stalinismu, ale i oslovení ty konzervo, ty jsi konzerva (= hanlivé označení konzervativce, dnes zpravidla stoupence totalitního režimu), srov. posun od významu potravina uzpůsobená balením a konzervováním k delšímu uchování, i zkrácené slangové pojmenování konzerva (= konzervatoř)." - Marie Čechová : "Kulturní frazeologie v současné komunikaci", in časopis Naše řeč.

(04.09.2023)