mercredi 3 octobre 2018

Zářijová cesta / Voyage de septembre

Tags : Jihlava, Mikulov, Písek, Galerie KonventSiècle tchèque et slovaque

V Jihlavě proběhly v září grandiózní oslavy 100 let vzniku Československa

Crédit photo : Ken Seton
Crédit photo : Ken Seton


Tradiční Mikulovské vinobraní se odehrávalo také ve dvoře Galerie Konvent

Crédit photo : Ken Seton
Crédit photo : Ken Seton

Tam také probíhala od 7. do 30. září, výstava mých fotografií "Paris et cætera" 

Crédit photo : Ken Seton
Crédit photo : Ken Seton 
Crédit photo : Ken Seton
Crédit photo : Ken Seton
Crédit photo : Ken Seton 
Journal d'exil - Crédit photo : Ken Seton


Romantické, královské město Písek je čím dál krásnější ...

Crédit photo : Ken Seton
Crédit photo : Ken Seton
Crédit photo  : Ken Seton
Crédit photo : Ken Seton


Návrat do Francie autobusem EuroLines a první káva po příjezdu do Paříže

Crédit photo : Ken Seton
Crédit photo : Ken Seton


(03.10.2018)