samedi 23 mai 2015

Sélénium


Virage au sélénium protège l'image argentique.

Označení "tónovače" poněkud zastírá hlavní roli produktů, jako jsou Kodak Rapid Selenium Toner a Ilford Selenium Toner, v procesu zpracování fotografických pozitivů. Zejména, jsou-li tyto určeny k prodeji specializovaným galeriím a sběratelům fotografií, anebo vyžadují optimální podmínky k archivaci (národních fotografických fondů, restaurovaných fotografií, atp.).

Je tudíž užitečné mít připraveny dvě různé pracovní lázně těchto "tónovačů". Jednak (eventuálně) silný roztok, 1+3 až 1+10 k tónování, ale především běžný a současně ekonomičtější 1+19, jímž by teoreticky měly projít všechny pozitivy. Neboť hlavní rolí selénových "tónovačů" je ochrana fotografického obrazu v zájmu jeho dlouhověkosti. Ochrana vlastního zdraví, při práci v laboratoři, je přinejmenším stejně důležitá.Demi-masque Sibol, filtres A1B1 - Crédit photo : Ken SetonT


(23.05.2015)