mardi 24 février 2015

Film Kodak Technical Pan - bis

Tags : Kodak, 

O filmu Kodak Technical Pan jsme psali v souvislosti s možností jeho vyvolání ve vývojce Ilford ID-11. Firma Kodak tento film již nevyrábí, ale nelze vyloučit, že se nevyskytne formou příležitostné koupě. Za předpokladu, že byl správně skladován, nelze než doporučit. Stejně tak jako vývojku Kodak Technidol, v nepoškozeném původním balení.

Film Technical Pan lze také vyvolat v Rodinalu, respektive v jedné z jeho téměř povedených kopií, jako je např. český Fomadon R09. Níže uvedené údaje se samy nabízejí k dalšímu experimentování.

Technical Pan   Rodinal 1+100  EI 16       4 min / 20°C
Technical Pan   Rodinal 1+50    EI 25       4.5 min / 20°C
Technical Pan   Rodinal 1+100  EI 25       7-9 min / 20°C
Technical Pan   Rodinal 1+300  EI 25       30 min / 20°C
Technical Pan   Rodinal 1+150  EI 25-64  7 min / 20°C
Technical Pan   Rodinal 1+300  EI 25-64  12 min / 20°C

Mit freundlicher Unterstützung ... Maco Photo & Digitaltruth


*     *     *     *      *


Dnes večer jsem vyvolal jeden starší film Technical Pan (exponován na 100 ASA) záměrně ve vývojce Fomadon R09. - Vyzkoušeno : 

Kodak Technical Pan 16-200/135-36
Fomadon R09  1+100  EI 100 ASA  12 minut / 24°C

Technický list filmu : Kodak Technical Pan


(23.02.2015)