samedi 29 octobre 2011

Podzimní cesta

Tags : Praha, Nová Cerekev, Pelhřimov, Jihlava, Brno, Mikulov
 
Od 19. do 28. října 2011 

Tato cesta do Čech je letos v pořadí již druhá a svým způsobem zhůvěřilá, neboť jsem se vydal do krajiny mého dětství a tak se dalo předpokládat, že něco nebude v pořádku, že věci nebudou na svém místě. Svět se mění a jak se všeobecně soudí, k horšímu.

Nová Cerekev, nádraží, 22.10.2011 - © Ken Seton, Fall 2011

Nádraží v Nové Cerekvi, včetně sanitárních zařízení, jsou veřejnosti nepřístupné. Na dveřích cedule s lakonickou poznámkou "BEZ NÁHRADY". V případě potřeby nezbývá než vyčkat nějakého vlaku s fungujícím WC. Obec získala statut městys, ztratila však na pohostinnosti. S výjimkou jednoho, všechny obchody byly zrušeny. Stejně jako hotel a bývalá restaurace. Je chladné, dušičkové počasí. Nejbližší místo, kde se můžete ohřát, naobědvat se a dát si kávu, je okresní město Pelhřimov.

Pelhřimov, náměstí, 22.10.2011 - © Ken Seton, Fall 2011

Okresní město Pelhřimov je dnes malebné a liduprázdné. Je sobota, veškeré obchody včetně potravin a pekařství zavřely v 11:30. Otevřeno mají než ve dvou restauracích na náměstí a v podezřelé "cukrárně u věže", plné hmyzu. Chléb ani pečivo tam nevedou.

Jsem opět na nádraží. Vlak do Jihlavy odjíždí za deset minut. Otevřu si dveře prvního vagónu a ještě se naposledy ohlédnu po prázdném nástupišti. To se zřejmě nezamlouvá mladému strojvedoucímu vyhlížejícímu z okna : "Jdeme domů !" Automatické dveře se s třesknutím za mými zády zavřou. Průvodčí, který si s ním jde poklábosit, procházeje kolem mne, vyloudí arogantní škleb.


Mikulov, 25.10.2011 - © Ken Seton, Fall 2011


(28. října 2011)