vendredi 10 novembre 2023

Sdělení / Avis

Links : Kutná Hora

Sdělení o přemístění části knižních fondů
V rámci mé letošní cesty do Čech, byly některé z nabízených knih o něž nebyl zájem převezeny do Kutné Hory. Na stránkách tohoto blogu budou označeny : *Kutná Hora*.

Livres dans le menu Books

Avis de déménagement d'une partie des collections de livres
Dans le cadre de mon voyage en Bohême récemment, certains des livres proposés qui n'intéressaient personne ont été transportés à Kutná Hora. Sur les pages du blog, ils seront marqués : *Kutná Hora*.

(10.11.2023)