mardi 7 février 2023

Jan Lopatka


Jan Lopatka se narodil 7. února 1940 ve Zdíkově a zemřel 9. července 1993 v Praze. 

Jan Lopatka - Crédit photo : magazinuni

Naposledy jsme se viděli v dubnu 1985. Na Karlově mostě pod sochou Turka mi odjezd do exilu do Francie rozmlouval. Doprovodil jsem ho ke kinu U Hradeb, kde jsme si dali v bufetu obložené chlebíčky a skleničku na rozloučenou.

V roce 1987, společně s Jiřím Grušou jsme mu v kavárně u stanice metra École Militaire napsali na pohlednicích pozdravy z Paříže. Gruša přijížděl z Německa pokud bylo třeba užší spolupráce na literární části Svědectví, které měl později převzít.

Revolver Revue uspořádala v červnu 2016 ve Šporkově paláci konferenci Jan Lopatka.

(07.02.2023)