dimanche 6 juin 2021

Básník Jan Vladislav


"Vieillir est ennuyeux, mais c'est le seul moyen que l'on ait trouvé de vivre longtemps." Cit.: Charles-Augustin Sainte-Beuve

Stáří je smutné, ale je to prozatím jediný
známý způsob, jak se dožít vysokého věku.

Rozhovor Terezy Brdečkové s Janem Vladislavem : Ještě jsem tady, ČT 2006, 26 min.

Jan Vladislav, Praha 2006 - Scan d'écran : Ken Seton

(06.06.2021)