jeudi 22 avril 2021

Inventory - Immanuel Kant


Filizofický večer U Studánky se chýlil ke konci ...

"No a po prázdninách budeme dělat Kanta," řekl jsem s úsměvem a mými studenty proběhla znepokojivá vlna vzrušení. Z různých důvodů, Immanuel Kant budí respekt.

Čekal jsem to. Celé jaro jsem proto pracoval na fiktivních dopisech mezi Kantem a jistým britským profesorem filozofie. Vznikla tak série dopisů-dialogů, odehrávajících se mezi Londýnem a Königsbergem, ke Kantově Kritice čistého rozumu.

"Bude nás zajímat především jeho Kritika čistého rozumu," zdůraznil jsem. "A abyste měli o prázdninách co číst, zde je náš malý letní samizdat," rozdal jsem strojopisy korespondence mým studentům, aby se mohli k podzimním kantovským dialogům osmělit.

Immanuel Kant - Crédit photo : archives

Immanuel Kant se narodil 22. dubna 1724 a zemřel 12. února 1804 v pruském Königsbergu. První vydání jeho Kritiky čistého rozumu je z roku 1781, druhé Kantem upravené je z roku 1787. 

Ulice U Studánky se nachází v pražských Holešovicích a byt v němž se naše večery odehrávaly patřil mému příteli, uměleckému kováři a restaurátorovi Josefu Mückovi. Moji studenti, jichž byla hrstka, tam měli přístup k Patočkovým filozofickým textům, různým samizdatům a k dokumentům Charty 77.

Jeden z nich byl vysokoškolák matematik. Jeho matka pracovala v jakémsi depozitáři u Pardubic či u Olomouce, kam se svážela zakázaná či "pozastavená" knižní vydání o nichž si veřejnost myslela, že je komunistický režim ničí.

A tak se k nám dostalo několik exemplářů výborného Skoumalova překladu Ulyss James Joyce. - Joyce jej psal sedm let a Aloys Skoumal strávil na jeho překladu také sedm let. Naštěstí nebylo toto nové české vydání Ulyss nikdy zničeno.

-    -    -    o    -    -    -

En français, vous pouvez trouver livre Critique de la raison pure de Immanuel Kant chez Flammarion, format de poche pour 9,50 €

(22.04.2021)