dimanche 7 avril 2019

Filozofie těla / Philosophie du corps

Tags : UMPRUM, Moravská GalerieHelena Jarošová, Jean Baudrillard, Umberto Eco, Emmanuel Lévinas, Jan Patočka, Paul Schilder, a další.

Tuhle útlou, leč zajímavou knížku jsem objevil loni v září v Moravské galerii v Brně. Úvodem cituje autorka Jana Patočku (Přirozený svět jako filosofický problém, ČS 1992) a následně odkazuje čtenáře na další zdroje z odborné literatury i beletrie, Duras, Hrabal, Stendhal, ad. 

Couverture - Scan : Ken Seton

Helena Jarošová : Filozofie těla - Klíč k hlubšímu chápání těla a šatu ; Vydala VŠU v Praze ; Praha 2017 ; 50 stran ; ISBN 978-80-87989-32-6 ; Cena : 100,00 Kč


(07.04.2019)