mercredi 18 janvier 2017

Papiers Arches

Tags : Arches, Photographic emulsion : Foma, Fotospeed, Rockland Colloid, Rollei, TeTenal,

Si vous vous décidez à fabriquer vous-même des supports sensibles, ayez un bon réflexe de choisir des matériaux nobles.

Voici les quatre testes sur Arches, papier pour l'aquarelle et la détrempe, 100% pur coton. Fabriqué sur forme ronde, gélatiné à cœur. Sans acide ni azurants optiques, sans chlore avec réserve alcaline (permanent conformément à la norme ISO 9706). Quatre bords à la forme. Filigrané. Fabriqué en France depuis 1492.

Watercolor Paper Arches. 100% Coton. Mould Made. Gelatine Tub-Sized. Acid-Free, Chlorine-Free. Four Deckle Edges. Watermarked. Made in France Since 1492.


Papiers Arches Torchon - Crédit photo : Ken Seton


Arches patří bezesporu mezi ideální papíry pro práci jak s fotografickou emulzí, tak i při použití dalších fotografických postupů. Při odkrývání jiných technologií, je třeba nenechat se odradit prvními neúspěchy. Fotoaparáty, filmy a papíry nejsou než nástroje. 

Zobrazené vzorky papírů Arches Torchon, sensibilizované fotografickou emulzí, se liší jeden od druhého váhou a jejich texture. Na 3. a 4. testu je patrná jistá souhra prvotního obrazu, cliché s texture papíru. Což může být výhoda, za předpokladu, že obraz byl dostatečně sytý a obsahoval vyhovující stupnici šedí. Konkrétně, mám na mysli zone system. Pro běžnou krajinářskou fotografii by 1. a 2. test byly vyhovující.

Na rozdíl od výše zmíněných, vélin ARCHES je hladký papír bez zrna a nejsou na něm patrné pravidelné lineární stopy vznik při výrobě, jako tomu je u papírů vergé ARCHES. Pro zajímavost, krátká historická zmínka k počátkům strojní výroby papíru ve Francii :

Prezident Benjamin Franklin byl vyučený tiskař a věděl o stroji na výrobu papíru vélin, zkonstruovaném roku 1750 Angličanem John Baskervillem. Když Franklin působil v letech 1776-1785 ve Francii coby velvyslanec Spojených států, seznámil s jeho existencí Jacques-Étienne Montgolfiera. Stroj pak vylepšil tiskař François-Ambroise Didot.


(18.01.2017)