mercredi 1 juin 2016

Kodak D-76 2x

Tags : Kodak, Kentmere, D-76

Film n&b Kentmere 400 ASA exposé á EI 1600. Photo de nuit. Révélateur Kodak D-76 à 20°C, développement fractionné, en deux bains.

Stejně jako Kodak TRI-X 400, negativní č/b film Kentmere 400 lze exponovat na EI 1600 ASA, přestože to výrobce jako možnost neuvádí. K vyvolání filmu je vhodná vývojka Kodak D-76, anebo Ilford ID-11, přičemž proces vyvolávání probíhá ve dvou lázních.


Kentmere 400 + D-76 2x - Crédit photo : Ken Seton


Tento způsob vyvolávání č/b filmů není žádný objev, používá se už odedávna. Tentokrát bylo cílem ověřit si, jak snáší tuto metodu film Kentmere 400. Polovina snímků byla provedena na sklonku dne v přístavišti, pod zataženou oblohou. Druhá polovina snímků pak v nočních ulicích Paříže a na několika specifických místech, pro film náročných. Většina snímků byla pořízena bez stativu.


(01.06.2016)