jeudi 21 janvier 2016

Deux livres pour tout faire, 1/2


Deux livres pour tout faire ou presque : Photo en N&B

Pro frankofonního českého čtenáře-fotografa může být toto aktualizované čtvrté vydání knihy Noir&Blanc užitečné, neboť v produkci klasických fotografických materiálů došlo v uplynulých letech ke změnám. 

Autor knihy pravidelně publikuje ve fotografické revue Réponses photo. Mezi ostatními profesionálními fotografy se Philippe Bachelier těší zasloužené reputaci.


Couverture - Scan : Ken Seton


Philippe Bachelier : Noir & Blanc - De la prise de vue au tirage ; Éditions Eyrolles ; Paris, 4e édition 2013 ; 220 pages, illustré ; ISBN 978-2-212-13827-6 ; Prix : 30,00 €


(21.01.2016)