dimanche 14 décembre 2014

Colloque / Seminář


Fotografických škol je po celém světě mnoho. Pro nemálo fotografů, diplomovaných absolventů odborných škol i erudovaných a talentovaných autodidaktů, je vyučování fotografie nezbytné z existenčních důvodů.
Ovšem, k vyučování technických a uměleckých disciplin je také třeba jistého talentu.

Zvukové záznamy z třídenniho semináře v Arles, od 4.7. do 6.7. 2012, jsou dostupné prostřednictvím níže uvedených odkazů. Celkově se jedná zhruba o šest hodin poslechu. Znalost francouzštiny, alespoň pasivní, je nutná.

Intensités de la photographie. Colloque 2012. 1/3

Intensités de la photographie. Colloque 2012. 2/3

Intensités de la photographie. Colloque 2012. 3/3
6 juillet 2012 : PAROLES D'ARTISTES

________

Définitions de colloque : Réunion de spécialistes invités, en nombre généralement limité, pour exposer, discuter et confronter leurs idées et leurs opinions sur un thème donné.

Definice semináře : Setkání pozvaných odborníků, zpravidla v omezeném počtu, aby mohli přednést, diskutovat a sdílet své myšlenky a názory na dané téma.


(14.12.2014)