jeudi 15 août 2013

JOBO

Tags : Jobo,

Ve snaze uspokojit profesionálni fotografy se firma Jobo dostala na špičku výrobců vyvolávacích tanků (vývojnic), především řadou modulovatelných systémů. Současně se věnovala dalšímu nezanedbatelnému aspektu, zajímavého ekonomicky a ekologicky, jímž je spotřeba chemických produktů při zpracovávání citlivých materiálů. Její inzenýři tudíž navrhli rotační systém pro vyvolávání filmů.


JoBo. První slabiky jména a příjmení Johannese Bockemühla dávají jednoduché, inteligentní logo. Dobře se pamatuje a JOBO tanky jsou známé po celém světě. Původní rodinná firma vznikla před devadesáti lety (1923) a dnes ji spravuje již třetí generace. Současná JOBO International je velice dobře reprezentována v USA, kde ji mj. agentura NASA přizvala ke spolupráci na někdejším letu Apollo 11, na Měsíc.


JOBO Tank system 1500

V této řadě jsou dva základni tanky, 35mm 1510 a univerzální tank 1520, dále multi-tank 1540 a module 1530, umožňující zvětšit kapacitu tanků 1520 a 1540. Zatímco v tanku 1510 lze vyvolat jeden kinofilm, v kombinaci 1530+1540 jich lze vyvolat sedm, atp. - Příklad spotřeby chemikálií, Tank 1510 : při manuálním vyvolávání jednoho kinofilmu 250 ml, při rotačním vyvolávání pouze 140 ml.


JOBO Tank system 2500

Systém 2500 je předurčen především pro profesionální fotografy a rotační vyvolávání kinofilmů (135) a svitkových filmů (120). Od nejmenšího tanku 2513 (140 ml) na jeden kinofilm, přes 2521/23 (270 ml) a 2551/53 (640 ml) až k tanku 2561/63 (850 ml) na vyvolání šesti kinofilmů nebo osmi svitkových filmů. Tanky jejichž číslování končí "3" nejsou opatřeny magnetem (1504). Modul 2560, umožňující zvětšit kapacitu tanků, vyhovuje pro celou řadu 2500.

Tank 2521 (opatřený spirálou 2509n) slouží také k vyvolávání listových filmů 6x9, 4x5" a 9x12 cm, za použití vodičů 2510-2512. - Já osobně jej používám při manuálním vyvolávání listových filmů.


JOBO CPP-3 Processor - More


JOBO CPP-3 Processor - Image : FirstCall Photographic


JOBO Tank system 3000


(15. srpna 2013)