lundi 13 août 2012

Filmy Rollei

Tags : Rollei-Film, MacoDirect, Paladix, (e)photo.sk  

Když před několika lety, na pařížském fotosalónu, rozbalil Rollei svuj stánek, šlo doslova o událost. Za zády dvou představitelů firmy visela velká černobílá tabule "Technical Pan". Pochopitelně, jednalo se o film Rollei Pan 25. A bylo to nedlouho poté, co se doprodaly zbytky zásob filmu Technical-Pan, který Kodak přestal vyrábět.

Od té doby se Rollei opět přizpůsobil požadavkům trhu a rozhojnil nabídku o řadu dalších produktů (viz : Labo / Fotografické emulze). Ze zkušenosti mohu doporučit objednat si výrobky Rollei (včetně chemie) přímo v Německu.
Komunikace s výrobcem a dodavatelem probíhá v němčině, materiál je doručen promptně a vše je pečlive zabaleno : MacoDirect


Černobílé filmy Rollei

Film Rollei PAN 25 - Černobílý jemnozrný panchromatický film 25 ASA, formát 135/36, 135/30.5m a 120
Technický list : Rollei PAN 25

Film Rollei ATP 1.1 (V1) - Černobílý jemnozrný panchromatický film 32 ASA, formát 135/36 a 135/30m
Technický list : Rollei ATP V1

Srovnávací test filmů Rollei ATP 1.1 a Kodak Technical-Pan exponovaných na E.I. 25 ASA a 50 ASA, vyvolaných ve vývojce Rollei ATP DC (6 min. / 20°C) ;
Srovnávací test obou těchto filmů při stejné expozici E.I. 25 ASA, vyvolaných v Rodinalu 1+300 (12 min. / 20°C)
Technický list : Rollei ATP 1.1
Safety Data Sheet : Rollei ATP DC Developer

Film Rollei R3 - Černobílý panchromatický film, nominální citlivost 200/400 ASA, formát 135/36, 135/17m, 135/30,5m, 120 a listy 6x9cm až 20,3x25,4cm, velká metráž 50,8cm/10m.
Optimální výsledky jsou při E.I. 25 až 200 ASA, respektive E.I. 250 ASA, nicméně, tento film lze podle potřeby exponovat od E.I. 25 až do 6400 ASA.
Vedle firemních vývojek, Rollei R³ HIGH SPEED a Rollei R³ LOW SPEED, lze pak film R3 (záměrně) vyvolat v jiných vývojkách : Kodak D-76, Kodak HC-110 (dil. B), Kodak X-Tol, Ilford ID-11, a dalších.
Technický list : Rollei R3


Film Rollei RETRO 100 - Černobílý panchromatický film 100 ASA, formát 135/36, 135/30,5m a 120
Technický list : Rollei RETRO 100

Film Rollei RPX 100 - Černobílý panchromatický film 100 ASA, formát 135/36, 135/30,5m a 120
Technický list : Rollei RPX 100


Film Rollei RETRO 100 TONAL - Černobílý orthopanchromatický film 100 ASA, formát 135/36, 135/30,5m, 120, listy 4"x5" a 8"x10"
(Orthopanchromatický film : citlivost od 380 nm do 610 nm)
Doporučené expozice : denní světlo E.I. 100 - 200 ASA ; umělé světlo E.I. 50 - 100 ASA - Film byl poprvé prezentován na salonu Photokina 2010
Vyvolání za použití vývojky RHS/AM74 :
1+7, 5 minut, E.I. 100 ASA
1+9, 6 minut, E.I. 100 ASA
Technický list : Rollei RETRO 100 TONAL

Film Rollei RETRO 400 - Černobílý panchromatický film 400 ASA, formát 135/36, 135/30.5m a 120
Technický list : Rollei RETRO 400

Film Rollei (Agfa) RETRO 400S - Černobílý panchromatický film 400 ASA, formát 135/36 a 120 - Relativní nástupce předchozího Rollei RETRO 400
Vhodné vyvolávací lázně a časy filmu : Rollei Retro 400S

Film Rollei RPX 400 - Černobílý panchromatický film 400 ASA, formát 135/36, 135/30,5m a 120
Technický list : Rollei RPX 400

Film Rollei INFRARED - Černobílý panchromatický, infračervený film, nominální citlivost (bez filtrů) 400 ASA, formát 135/36, 120 a listy 4"x5"
Technický list : Rollei INFRARED


Rollei RETRO 80S
(Agfa AVIPHOT 80)

Nový č/b panchromatický film Rollei RETRO 80S je emulze, kterou původně vyráběla Agfa Gevaert v Mortsel (Belgie) pod názvem Agfa AVIPHOT 80, využívaná k leteckým snímkům a pro vojenské účely.
Jeho extrémně jemné zrno jej předurčuje pro využití jak v makrofotografii, tak i krajině a portrétu, v přírodním i umělém světle. Jeho nominální citlivost je 80 ASA, doporučená expozice v rozmezí E.I. 50 - 100 ASA.
Zásluhou jeho spektrální citlivosti 750 nm, poskytuje film překvapivá zobrazení také v infračervené oblasti, za použití filtrů IR (HOYA R72, HELIOPAN RG 645/715). 
Vyvolání filmu :
Vývojka : Rollei RHS High Speed 1 + 15 à 20°C (19 ml Rollei RHS + 281 ml destilované vody) ISO 50 = 5'00'' min.
ISO 80 = 5'30'' min.
Permanentní překlápění
vývojnice po dobu prvních 30 sec., poté jedno překlopení vývojnice každých 30 sec.
Přerušovač : Rollei RCS Citrin Stop 1 + 19 (15 ml Rollei RCS + 285 ml destilované vody) Permanentní
překlápění vývojnice po dobu 30-40 sec.
Ustalovač : Agfa AGEFIX PLUS 1 + 4 (60 ml AGEFIX PLUS + 240 ml destilované vody)
Ustalování 2 - 3 min. zásadně v čerstvém ustalovači, za pravidelného a permanentního
překlápění vývojnice
Smáčedlo : Rollei RWA 1+100 (3 ml Rollei RWA + 297 ml destilované vody)Rollei SUPERPAN 200
(Agfa AVIPHOT PAN 200)

Černobílý jemnozrný panchromatický film Rollei SUPERPAN 200 je emulze, kterou původně vyráběla Agfa Gevaert v Mortsel (Belgie) pod názvem Agfa PAN 200, vhodná mj. pro technickou a industriální fotografii.
Nominální citlivost filmu je 200 ASA, může být exponován E.I. 125 - 250 ASA, formát 135/36 a 120.
Technický list : Rollei SUPERPAN 200
Vyvolávací časy filmu : Rollei SUPERPAN 200
Spektrální citlivosti filmu Rollei SUPERPAN 200 (750 nm) umožňuje, za použití IR filtrů, fotografii v infračervené oblasti.

Film Rollei ATO2.1 (Advanced Technical Ortho Supergraphic) - Černobílý jemnozrný orthochromatický film, 25 ASA, formát 135/36, 120, listy 4"x5" a 8"x10"

Vyvolání filmu
Vývojka
Ředění
Teplota
Minuty
Rollei RHS High Speed
1+7
1+9
1+15
20°C
5.5
7
8
Rollei RHC High Contrast
1+9
1+15
20°C
5.5
8
RSL Superlith
1+4
20°C
5

Pro ostatn
í vývojky, jako jsou Kodak X-Tol nebo Technidol LC lze doporučit vyvolávací dobu od 5 minut.

*     *     *

U firmy Rollei se fantazii meze nekladou, jak ukazují následující filmy :

Rollei Blackbird - Černobílý kontrastní film, 100 ASA, formát 135/36
Film může být exponován od E.I. 25 do 100 ASA
Orientační časy pro vyvolání filmu :
Vývojka Kodak D-76 (stock), 6 min, 20°C, E.I. 25 ASA
Vývojka Kodak D-76 (stock), 10 min, 20°C, E.I. 100 ASA

Rollei Crossbird - Barevný slide film, 200 ASA, formát 135/36, 127, 120
Film vyžaduje vyvolávací proces E-6 nebo C-41

Rollei Redbird - Barevný negativní film, 400 ASA, formát 135/36
Film vyžaduje vyvolávací proces C-41

Rollei Nightbird - Barevný negativní film, 800 ASA, formát 135/36, 127, 120
Film vyžaduje vyvolávací proces C-41

[ Et cætera ]


(UpDate 16.08.2012)