mardi 24 janvier 2023

Ztráty a nálezy

Links : Časopis A2

Zánik Československa je čítanková ukázka toho, jak většinová lhostejnost a politická nevyspělost obyvatelstva může vést až k rozpadu státu. Jak zanedbané prezidentské volby vedou k nastolení autokratického jádra uvnitř společnosti, která ještě stále věří, že zůstává demokratickou. A svědčí o zranitelnosti demokracií všeobecně.

Obálka časopisu A2 n°1/2023
Crédit photo : rédaction A2
 
(24.01.2023)