dimanche 3 mai 2020

Masky v labo i jinde

Tags : Juva Santé, Mercurochrome

Když jsem před dvaceti lety koupil krabici levných jednorázových masek, použitelných v labo či ateliéru při manipulaci vzlínavých práškových chemikálií, netušil jsem jaký průlom jsem tím způsobil a na prahu jakého světa jsem se to ocitl.

Masque labo & atelier Mercurochrome * 
Masque chirurgical / Masque de la grippe
Crédit photo : Ken Seton

Stejně jakoby nikoho z naší generace nebylo napadlo, čeho všeho se doma či v exilu ještě dožijeme. Kupodivu, mé staré masky ze šuplíku (100% polypropylène) jsou tytéž, jaké mi dnes poskytuje naše lékárna proti zlým a nevyzpytatelným virům.

___
*/ Juva Santé už tehdy nechala vyrobit tyto masky pro Mercurochrome v Číně.


(03.05.2020)